ดูหนังฟรี" />

เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลก โดยมีคนนั่งสมาธิ จำนวนกว่า 1,000 คน และทำโรงทานแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม

UploadImage