ดูหนังฟรี" />

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) โดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 41 ถุง พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจต่อผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย)

UploadImage