ดูหนังฟรี" />

ขอขอบคุณท่านเฉลิมวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ที่จัดส่งชุด รถลาดยางแอสฟัลท์ติกลงพื้นที่ซ่อมแซม ถนนเส้นห้วยเม็ก - ห้วยมะทอฯ ถนนเส้นหนองโน - โนนขี้ควง เนื่องจากมีสภาพชำรุดจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลหัวหิน ประสานงาน นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์

UploadImage