ดูหนังฟรี" />

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจต่อผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหัวหิน

UploadImage