ดูหนังฟรี" />

เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาน้ำตามนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหา “ไม่ท่วมไม่แล้ง” โดยมี พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

UploadImage