ดูหนังฟรี" />

ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำประมาณการในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำตามนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหา “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่บ้านโคกกลางเหนือ ต.หัวหิน

UploadImage