ดูหนังฟรี" />

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

UploadImage